Heureka Matematik - Matematik med E-bøger

Til STX (studentereksamen) A, B og C - niveau

Heureka - Matematikbøger som e-bøger

Heureka er et lærebogssystem til gymnasiet i matematik til alle tre niveauer på Stx. Det har med succes været anvendt i papirformat siden gymnasiereformen 2005. På dette site er der mulighed for at købe materialet som e-bøger og downloade prøver på enkeltkapitler i bøgerne.

e-bøger - et levende system, hvor alle justeringer opdateres løbende.

Hvad indeholder bøgerne?

  • De dækker kernestoffet, men rækker tillige så langt ud over dette, at de også dækker kravet til supplerende stof.
  • Hver bog indeholder et rigt udvalg af opgaver, såvel standardopgaver som opgaver, der lægger op til projektarbejde eller eksperimenterende tilgange til emner.

Hvordan gør man?

  • Man køber licens til en bog, og får - når man er registreret - adgang til at downloade bogen i pdf-format.
  • Bøgerne koster 40 kr. incl. moms og C-niveau består af to bøger, mens B- og A-niveau yderligere består af henholdsvis 3 og 6 bøger, dvs elevudgiften pr. år er 80 kr for C-niveau og dertil yderligere 120 kr pr. år for B- og A-niveau.

Hvorfor e-bøger?

  • For en rimelig pris får eleverne deres eget lærebogsmateriale, som kan forsynes med egne noter.
  • Hvis eleverne selv køber bøgerne spares skolen for en bogudgift, og eleverne har altid sidste nye udgave af bogen.
  • Bøgerne opdateres løbende, og når man har licens til en bog adviseres man, når der er rettelser/ændringer/tilføjelser, og kan gratis downloade nye versioner af bogen.